Ochrana osobních údajů dle GDPR

Společnost AGRICO, s.r.o., IČO: 49286838, se sídlem Čapkova 802, Týniště nad Orlicí 517 21, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 4215 (dále jako „správce") si vás dovoluje informovat o tom, jak a proč zpracovává vaše osobní údaje.
 
  • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu, v jakém je to potřeba pro účely vzájemných obchodních vztahů, tedy zejména pro účely předsmluvních jednání a následného plnění uzavřených smluv. Jedná se zejména o kontaktní a identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště) a další údaje potřebné pro plnění smlouvy.
  • Účelem zpracování vašich osobních údajů je pouze jejich využití v rámci vzájemných obchodních vztahů k plnění uzavřených smluv, resp. po ukončení spolupráce ochrana pro případ soudního sporu, dále pak k marketingovým účelům.
  • Právním základem zpracování je plnění smlouvy mezi námi jako správcem a vámi jako zákazníkem, subjektem údajů, a zároveň ve vztahu k některým daňovým a účetním předpisům též plnění právní povinnosti. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).
  • Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění smlouvy a dále 10 let po zániku smlouvy z důvodu naší ochrany v případném soudním sporu, což odpovídá objektivní promlčecí lhůtě. Některé z osobních údajů zpracováváme po dobu pevně stanovenou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti daňové a účetní.
  • K vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou státních institucí (zejména finanční úřad) při plnění právních povinností.
  • Můžete nás jako správce kontaktovat na emailu: agrico-sro@agrico-sro.cz či písemně na adrese naší provozovny (Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí). Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vašim osobním údajům.
  • V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR. Veškeré záležitosti s s osobními údaji řešte prostřednictvím emailové adresy agrico-sro@agrico-sro.cz nebo písemně na uvedenou adresu.
  • Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  • Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně, nicméně bez nich není možné uzavřít smlouvu. Pokud se tedy rozhodnete s námi smlouvu uzavřít, je poskytnutí osobních údajů pro uzavření a plnění smlouvy povinností jak zákonnou, tak smluvní.
ZEMĚDĚLSKÁ, LESNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA V AKCI
494 372 038 centrála
491 462 802 obchodní středisko
494 371 295 auto/pneu servis
494 371 301 zahradní centrum
Čapkova 802, 517 21 Týniště nad Orlicí
Lhota za Červeným Kostelcem 255, 549 41, Červený Kostelec
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí
Voklik 976, 517 21 Týniště nad Orlicí
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu. Více informací o Cookies.